Khai giảng lớp “Tập huấn an toàn lao động – vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý”

Khai giảng lớp “Tập huấn an toàn lao động – vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý”

Sáng ngày 27/4/2017, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Khai giảng lớp “Tập huấn an toàn lao động – vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý” do giảng viên Ngô Kế Nghiệp – chuyên viên Cục An toàn – Bộ Lao động Thương Binh & Xã Hội truyền đạt kiến thức. Tham gia lớp tập huấn  gồm các học viên là cán bộ quản lý thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Giảng viên Ngô Kế Nghiệp đang truyền đạt kiến thức cho các học viên

Buổi tập huấn giúp các học viên hiểu được mục đích ý nghĩa của công tác an toàn lao động. Công tác an toàn và bảo hộ lao động là đảm bảo cho người lao động không bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn do tác động của các yếu tố nguy hiểm, có hại trong lao động sản xuất thông qua hệ thống luật pháp, chính sách và các giải pháp về khoa học kĩ thuật, về kinh tế xã hội, về tuyên truyền giáo dục, về tổ chức lao động và việc thực hiện nội quy, quy trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động. Ngoài ra, những kiến thức cơ bản về Luật ATVSLĐ được giảng viên truyền đạt cụ thể: chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đối với người lao động làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm; tổ chức hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; thực hiện công tác ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh…Trong quá trình tham gia lớp huấn luyện, các học viên đã nghiêm túc học tập, những vấn đề chưa rõ giảng viên đã giải thích và hướng dẫn chi tiết.

Công tác đảm bảo ATVSLĐ là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp.Thông qua lớp huấn luyện, các học viên được nâng cao kiến thức để thực hiện tốt trong công tác ATVSLĐ và bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

BBT

Đăng lúc 27/04/2017 16:02


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons