Khai mạc lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

Ngày 6/9/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017. Tham dự lớp học có 22 quần chúng ưu tú thuộc các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh truyền đạt nội dung cho các học viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh truyền đạt nội dung cho các học viên.

Lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng được tổ chức trong 3 ngày. Mục đích của lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng, cương lĩnh xây dựng đất nước, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, các chuyên đề để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đây chính là những hành trang, những nền tảng cơ bản cho các quần chúng ưu tú tiếp tục tu dưỡng, phấn đầu và rèn luyện trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty GVN, Giáo viên chủ nhiệm lớp và các học viên

BTV

Đăng lúc 06/09/2017 16:16


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons