Khối công nghiệp Bãi Bằng hoàn thành vượt mức kế hoạch

Khối công nghiệp Bãi Bằng hoàn thành vượt mức kế hoạch

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đối với ngành giấy nói chung và Tổng công ty Giấy Việt Nam nói riêng, tình hình sản xuất kinh doanh có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Nhìn chung, nhu cầu các sản phẩm giấy in, giấy viết cao tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ. Tuy nhiên, dây chuyền thiết bị công nghệ của Tổng công ty đã xuống cấp và lạc hậu dẫn đến tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và chi phí bảo dưỡng tăng. Ngay từ đầu năm 2018, Tổng công ty đã huy động sức mạnh nội lực, phấn đầu thực hiện các mục tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm nhằm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 ngày 23/7/2018, giá trị sản xuất công nghiệp tại Công ty mẹ đạt 1.033 tỷ đồng, bằng 56 % kế hoạch năm, bằng 106 % so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 1.201 tỷ đồng, bằng 51 % kế hoạch năm, bằng 109 % so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ước đạt 41 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm. Nộp ngân sách 64 tỷ đồng. Sản phẩm giấy in, viết Bãi Bằng đạt 55.084 tấn, bằng 55% kế hoạch năm, bằng 110% so với cùng kỳ. Chất lượng giấy ổn định, cơ chế bán hàng linh hoạt là một trong những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ của Tổng công ty. Trong Quý I/2018, tổng sản lượng giấy in, viết tiêu thụ được 26.597 tấn, đạt 96% kế hoạch đề ra, tăng 6,2% so với Quý I/2017. Đây là quý có lượng giấy tiêu thụ cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Tiêu thụ giấy in, giấy viết trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 53.808 tấn, bằng 54% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ.

Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu để ra năm 2018, Tổng công ty tiếp tục nỗ lực hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả; cải tiến chât lượng sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị thương hiệu Giấy Bãi Bằng.

VP

Đăng lúc 27/07/2018 11:31


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons