Đoàn Thanh niên Khối hoạt động sản xuất Nông, Lâm nghiệp tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023

Đoàn Thanh niên Khối hoạt động sản xuất Nông, Lâm nghiệp tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023

Sáng ngày 09/01/2024, tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), Đoàn Thanh niên Khối hoạt động sản xuất Nông, Lâm nghiệp trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Khắc Dũng – Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn thuộc Khối hoạt động Sản xuất Nông, Lâm nghiệp.
Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trao đổi tại Hội nghị tổng kết
Năm 2023, bám sát chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương xung kích sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi số”, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối và cấp ủy, Ban lãnh đạo các các đơn vị, công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, phẩm chất chính trị cho đoàn viên thanh niên tại các đơn vị trong Khối hoạt động được triển khai hiệu quả, có tính lan tỏa, tác động sâu rộng, qua đó khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn tại doanh nghiệp.
Đồng chí Đỗ Khắc Dũng – Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị 
Các cấp bộ Đoàn trong Khối hoạt động sản xuất Nông, Lâm nghiệp đã tích cực triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng có hiệu quả vào công tác chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp.
Đại diện đơn vị Khối trưởng (Tập đoàn Cao su Việt Nam) trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cụm Khối
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong năm 2024, đồng chí Đỗ Khắc Dũng – Phó Bí thư Đoàn Khối đề nghị các đơn vị trong Khối hoạt động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, khắc phục những khó khăn, tồn tại đã chỉ ra; đoàn kết, chủ động, xung kích trong năm 2024 để triển khai tốt các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Các tổ chức Đoàn trong Khối hoạt động sản xuất Nông, Lâm nghiệp cần chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của Khối hoạt động bám sát Chương trình, chỉ tiêu công tác năm năm 2024 và chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Ban Thường vụ Đoàn Khối đề ra để thực hiện thắng lợi công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng như nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
Tập thể các đơn vị trong Cụm Khối sản xuất Nông lâm nghiệp – Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương
ĐTN


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons