Lớp bồi dưỡng Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự cho cán bộ quản lý cấp trung

Lớp bồi dưỡng Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự cho cán bộ quản lý cấp trung

Ngày 7/8/2018, Tổng công  ty Giấy Việt Nam tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự cho cán bộ quản lý cấp trung”  cho CBCNV là cán bộ lãnh đạo và cán bộ nguồn thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam. Giảng viên từ Tổ chức đào tạo và phát triển doanh nghiệp HPM truyền đạt kiến thức cho các học viên.

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp các học viên nắm vững được những kiến thức cơ bản về Quản trị, phân biệt lãnh đạo và quản lý, luyện kỹ năng giao tiếp dành cho người lãnh đạo, thấu hiểu tâm lý nhân viên khi làm việc tại tổ chức và tạo động lực cho nhân viên, tự tin hơn trong công tác lãnh đạo hàng ngày với kỹ năng trao quyền và giao việc.

Trong quá trình học, học viên không đơn thuần chỉ ngồi nghe giảng viên truyền đạt kiến thức mà còn kết hợp vận động, thảo luận theo nhóm. Hình thức học đó tạo sự hứng khởi cho các học viên.

VP

Đăng lúc 07/08/2018 15:47


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons