Lớp huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 1

Lớp huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 1

Ngày 21/01/2022, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã phối hợp với Trường Cao đẳng Công Thương, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh – Xã hội tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 1 của các đơn vị trực thuộc tại Hội trường Tổng công ty. Tham dự buổi khai giảng lớp tập huấn có thầy giáo Ngô Kế Nghiệpcông chức cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH; thầy giáo Nguyễn Đăng Toàn – Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ; đồng chí Tạ Đức Long – Phó Tổng giám đốc TCT cùng các học viên là Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Lâm nghiệp, thủ trưởng và 66 đối tượng nhóm 1 tại các đơn vị trực thuộc.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức mới v Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, củng c các k năng và kinh nghiệm thực tiễn v nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác ATVSLĐ tại đơn vị mình.

Thầy giáo truyền đạt các nội dung tới lớp học

Sau thời gian tập huấn, với sự tận tình giảng giải của thầy giáo Ngô Kế Nghiệp và sự tích cực học tập của các học viên, mỗi học viên đã được trang bị đầy đủ các kiến thức hữu ích để đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn lao động tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác an toàn lao động không chỉ tạo môi trường làm việc an toàn mà còn mang lại giá trị về kinh tế cho doanh nghiệp cũng như người lao động.

Toàn cảnh lớp học

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons