Mời chào hàng cạnh tranh : ” Thuê dịch vụ đo Kiểm xạ khu vực làm việc và Kho nguồn phóng xạ, đọc liều kế, hiệu chuẩn máy đo bức xạ (khảo sát, đo đánh giá an toàn bức xạ môi trường xung quanh khu vực sử dụng nguồn phóng xạ); “

Mời chào hàng cạnh tranh : ” Thuê dịch vụ đo Kiểm xạ khu vực làm việc và Kho nguồn phóng xạ, đọc liều kế, hiệu chuẩn máy đo bức xạ (khảo sát, đo đánh giá an toàn bức xạ môi trường xung quanh khu vực sử dụng nguồn phóng xạ); “

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                   Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời chào hàng:

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đo Kiểm xạ khu vực làm việc và Kho nguồn phóng xạ, đọc liều kế, hiệu chuẩn máy đo bức xạ (khảo sát, đo đánh giá an toàn bức xạ môi trường xung quanh khu vực sử dụng nguồn phóng xạ);

(Theo Quy định tại Điểm c, khoản 2, Điều 14 của Thông tư 19/2012/TT-BKHCN Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng).

2. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

3. Phương thức lựa chọn: Có mức giá chào thấp nhất, hồ sơ chào hàng đúng thời gian quy định của thông báo này và đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày.

5. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2018 đến trước 10 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng:

Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3830122  hoặc  0978813221.

7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2018.

8. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 15 giờ 30 ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại Bộ phận An toàn – Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

9. Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons