Mời thầu tham gia chào hàng cạnh tranh

Mời thầu tham gia chào hàng cạnh tranh

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần Sửa chữa máy nén lạnh của hệ thống làm mát cho các phòng cầu dao điện tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt nam. Cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Sửa chữa nén lạnh của hệ thống làm mát cho các phòng cầu dao điện tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

– Kiểm tra, sửa chữa, cung cấp vật tư, phụ tùng lắp đặt phù hợp với hệ thống làm mát  cho các phòng cầu dao điện tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy, cụ thể như sau:

+ Phục hồi lại trục cơ máy nén lạnh số lượng 02 cái, Phục hồi lại lốc máy nén lạnh HANBELL; RC2 – 140B số lượng 02 cái, Phục hồi lại piton, tay biên máy nén lạnh số lượng 12 cái,

+ Phụ tùng sau khi Phục hồi, lắp đặt và đưa vào sử dụng phải đảm bảo tính năng làm việc theo các yêu cầu công nghệ.

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.( Trong thời gian bảo hành nếu có sự cố thuộc lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải khắc phục, trong trường hợp không khắc phục được thì phải hoàn trả toàn bộ giá trị hợp đòng đã ký)

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp 100% giá trị hợp đồng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Địa điểm nhận chào giá: Xí nghiệp bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian nộp báo giá: Đến trước 9h00 ngày  11  tháng  7  năm 2019 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam,

7. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h30 phút ngày  11  tháng   7  năm 2019.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons