Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật chịu nhiệt có khả năng sinh tổng hợp Sterol esterase

Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật chịu nhiệt có khả năng sinh tổng hợp Sterol esterase

Esterase là nhóm enzyme thủy phân tác động vào cầu nối este và được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp. Trong sản xuất giấy, sterol esterase đóng vai trò quan trọng nhờ tác dụng phân hủy nhựa cây trong gỗ nguyên liệu. Sterol esterase tham gia vào quá trình thủy phân các este sterol khó phân hủy trong thành phần nhựa cây, giải phóng sterol tự do và các axit béo. Trong nghiên cứu này, 46 chủng vi khuẩn và xạ khuẩn chịu nhiệt có khả năng phân hủy nhựa cây đã được phân lập từ gỗ mục và mùn đất. Trong số đó, CVSM6-1 là chủng có hoạt tính esterase cao (4692.98 U/L), nhưng hoạt tính cellulase lại ở mức rất thấp. Chủng vi khuẩn CVSM6-1 có khả năng phát triển tốt ở 30 – 45oC và pH 5 – 10, và có triển vọng ứng dụng cao trong tiền xử lý dăm mảnh gỗ nguyên liệu, giúp giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất giấy.

Sterol esterase

Đọc bài nghiên cứu tại đây:


Theo Công nghiệp Sinh học Việt Nam

Đăng lúc 23/03/2020 16:08


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons