Phổ biến Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế cho CBCNV

Phổ biến Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế cho CBCNV

Ngày 21 – 22/8/2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức các lớp phổ biến Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) cho toàn thể CBCNV tại khu công nghiệp Bãi Bằng.

Đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam phát biểu khai mạc

Nội dung phổ biến luật tập trung những vấn đề chính trong Bộ luật lao động năm 2012 như hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, chế độ làm thêm giờ… và những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, trọng tâm là mức tiền lương tham gia BHXH, các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hưu trí, tử tuất, quyền lợi về BHYT đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Sau khi tham gia lớp tập huấn, CBCNV sẽ hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động để thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ giữa hai bên. Từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012

VPBB

Đăng lúc 23/08/2018 08:50


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons