Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Sáng ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu Trung ương và điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Phòng họp 3 (Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy của Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại Hội nghị đã có những tham luận nêu lên những cách làm hay, làm mới, làm rõ hơn bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp, phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả hơn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân, toàn nhân dân trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích ý nghĩa to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng…Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tổ chức Đảng cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần phát huy kết quả đạt được những năm qua, nghiêm túc thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương. Học Bác phải trở thành lối sống, nếp nghĩ cách làm của mỗi cán bộ đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng của Bác như là nhu cầu lẽ sống tự nhiên. Học Bác phải gần dân, tin dân, yêu dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn việc học tập với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”. “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, “chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức chính trị, lỗi sống, xử lý nghiêm những việc làm sai trái. Trong thực hiện phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Chiều cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với hơn 6 nghìn điểm cầu ở 3 cấp Trung ương, cấp tỉnh/thành phố và cấp huyện trên toàn quốc.

Dự Hội nghị tại các điểm cầu Trung ương có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Cục công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an, lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại điểm cầu Phú Thọ (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và điểm cầu Hà Nội (Văn phòng 25 Lý Thường Kiệt – Hà Nội). Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong BCH Đảng bộ TCT; Hội đồng Thành viên; Kiểm soát viên Bộ Công Thương; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng Tổng công ty; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể Tổng công ty.

Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons