Tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ An toàn viên vệ sinh viên  trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của An toàn vệ sinh viên theo Quy chế của Tổng công ty Giấy Việt Nam, ngày 22/5/2018, tại Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức lớp tập huấn ATVSV cho đội ngũ An toàn vệ sinh viên các đơn vị khu vực Bãi Bằng.

Lớp học giúp các học viên hiểu rõ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, qua đó nâng cao tính chủ động trong công tác phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện tốt “ Năm sản xuất an toàn -2018” vì mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty. Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018 và tháng an toàn vệ sinh lao động của Công đoàn Tổng công ty.

Tham dự lớp học có 165 học viên là cán bộ An toàn viên thuộc các đơn vị khu vực Bãi Bằng và các đồng chí chủ tịch công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn Tổng công ty .

Lớp tập huấn ATVSV được tổ chức trong một ngày chia thành 2 lớp với các nội dung:  Khái quát về tình hình tai nạn lao động, công tác phòng chống cháy nổ; Những nội dung và văn bản mới về công tác ATVSLĐ; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mạng lưới ATVSV; Công tác ATVSLĐ tại khu vực sản xuất Giấy Bãi Bằng .

Tham gia truyền đạt các nội dung có đồng chí Nguyễn Quang Anh, trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn cục an toàn, Bộ Công thương, đồng chí Nguyễn Xinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và đồng chí Đặng Minh Tuấn, Đốc công KTAT, phòng Kỹ thuật Tổng công ty .

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Xinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đánh giá cao công tác chuẩn bị lớp học cũng như công tác chuẩn bị tài liệu của các báo cáo viên. Đồng chí chỉ đạo, sau lớp tập huấn, các đồng chí ATVSV làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới ATVSV, góp phần thực hiện tốt công tác ATVSLĐ ở đơn vị cũng như của Tổng công ty. Chủ tịch Công đoàn các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát, đồng hành trong công tác thực hiện  ATVSLĐ tại các đơn vị.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, trung tâm hỗ trợ Kỹ thuật an toàn cục an toàn, Bộ Công thương lên lớp phần Kỹ Thuật An toàn

Đồng  chí Nguyễn Xinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty lên lớp phần Phòng chống tai nạn lao động, cháy nô, trách nhiệm của Cán bộ Công đoàn và An toàn vệ sinh viên

Học viên tham gia khóa Tập huấn

 

 

 

Ngô Hằng

Đăng lúc 25/05/2018 08:51


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons