Tham quan thực tế trao đổi kinh nghiệm trồng rừng năng suất – hiệu quả

Tham quan thực tế trao đổi kinh nghiệm trồng rừng năng suất – hiệu quả

Ngày 7/7/2018, tại Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức thăm quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm trồng rừng năng suất, hiệu quả. Tham dự Hội nghị có 90 đại biểu gồm các đồng chí: Giám đốc, Chủ  tịch công đoàn, đội trưởng sản xuất, trưởng phòng kỹ thuật các Công ty Lâm nghiệp; Lãnh đạo một số phòng chức năng và lãnh đạo hai đơn vị – Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy, Công ty thiết kế lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Cao Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tổng công ty, đồng chí Mạc Mạnh Đang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Xinh, UVBCH Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty chủ trì nội dung chương trình.

 Mục đích của chương trình là thông qua việc tham quan thực tế công tác quản lý trồng, chăm sóc rừng tại Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch; trao đổi các thông tin mới trong công tác quản trị của Tổng công ty đối với lĩnh vực lâm nghiệp nhằm nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ hao hụt rừng trồng, nâng cao hiệu quả SXKD lĩnh vực lâm nghiệp, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động.

Ngay từ sáng ngày 7/7/2018, các đại biểu đã được đi thăm quan thực tế hiện trường trồng rừng với phương pháp cơ giới hóa bằng máy đào hố, thăm quan rừng trồng năm thứ 5 và rừng chuẩn bị khai thác với năng suất cao của Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch áp dụng phương thức khoán công đoạn.

Thăm quan tại hiện trường

Trở về thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã được nghe đồng chí đồng chí Nguyễn Xinh, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty nhấn mạnh lại 3 mục tiêu và 9 giải pháp trong kết luận hội thảo lần thứ II: Trồng cây nguyên liệu giấy năng suất cao được Công đoàn Tổng công ty tổ chức ngày 12/09/2012, đã được Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn ký kết chỉ đạo thực hiện, trong đó nói rõ trách nhiệm của từng lĩnh vực, từng đơn vị. Đồng chí yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng suất rừng trồng. Đảm bảo từng bước nâng cao hiệu quả SXKD khối lâm nghiệp, góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

 Đồng chí Nguyễn Xinh, UVBCH Công đoàn Công Thương VN, Chủ tịch công đoàn TCty GVN chủ trì nội dung chương trình.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thực – Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch trao đổi một số kinh nghiệm của đơn vị trong công tác quản lý, điều hành SXKD. Để có được những kết quả trong việc quản lý rừng và đất rừng, ban lãnh đạo Đảng ủy, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch đã mạnh dạn áp dụng đưa ra một số giải pháp trong sản xuất kinh doanh như: Quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao, không để diện tích đất trống; tăng cường kiểm tra, kiểm soát; làm tốt công tác dân vận, xây dựng, tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương các cấp; gắn trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ, đội trưởng với từng lô rừng; quản lý chặt chẽ vốn, vật tư, cây giống; dùng phương tiện cơ giới thi công thay cho thủ công và thực hiện khoán công đoạn. Mặc dù có nhiều khó khăn trong việc SXKD nhưng từ nhiều năm chất lượng rừng trồng của công ty Lâm nghiệp Lập Thạch vẫn luôn ổn định, sản lượng rừng trồng khi khai thác đạt bình quân trên 80m3//ha, tỷ lệ hao hụt rừng dưới 2%, đặc biệt năm 2016 tỷ lệ hao hụt rừng còn 1%, năm 2017 0%. Công ty quản lý  tốt đất rừng, không có hiện tượng xâm lấn, tranh chấp. Đời sống của CBCNV luôn ổn định.

Đại biểu cũng được nghe 6 ý kiến trao đổi của lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Tổng công ty: Phòng Lâm nghiệp, phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức lao động, phòng Kế hoạch; Công ty Thiết kế lâm nghiệp và Viện nghiên cứu cây nguyên liệu Giấy. Các ý kiến trao đổi chủ yếu tập trung vào quan điểm chỉ đạo của  lãnh đạo Tổng công ty trong việc đổi mới trong công tác quản lý, điều hành SXKD đối với lĩnh vực lâm nghiệp về việc xây dựng kế hoạch, quản lý vốn trồng rừng; trong thiết kế trồng và  khai thác rừng; trong việc cung cấp cây giống; trong việc quản lý về tài chính kế toán đối với khối lâm nghiệp và bảo đảm về lương và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

Đồng chí Trần Ngọc Hưng – Trưởng phòng Lâm nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Cao Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao cách làm mới của Công đoàn Tổng công ty trong việc tham gia cùng với chính quyền quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt trong công tác chuẩn bị và tổ chức nội dung chương trình. Đồng chí nhấn mạnh: lĩnh vực SX lâm nghiệp là lĩnh vực quan trọng, đảm bảo sự phát triển và tồn tại của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Mục tiêu cần đạt được là phấn đấu năng suất rừng trồng đạt 80m3/ha /chu kỳ trở lên; giảm tỷ lệ hao hụt rừng trồng xuống dưới 10%; mật độ bình quân khi rừng khai thác đạt 1.000 cây/ha. Đặc biệt là làm tốt công tác quản lý, bảo vệ đất rừng và rừng trồng. Đồng chí đề nghị Công đoàn Tổng công ty tiếp tục có nhiều nội dung, chương trình thiết thực hơn nữa, đồng hành cùng với chuyên môn trong việc quản lý doanh nghiệp từng bước nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Cao Văn Sơn – TVHĐTV TCty phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Xinh, chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã trao tặng Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch 30 triệu đồng hỗ trợ hoàn thiện nội thất phòng hội nghị của Công ty.

 Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc TCty GVN tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Tin Công đoàn TCty GVN

Đăng lúc 10/07/2018 16:22


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons