Thông báo chào hàng cạnh tranh

Thông báo chào hàng cạnh tranh

Tổng công ty Giấy Việt Namcó nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa sân và đường dẫn vào nhà xe Đội PCCC – Phòng Bảo vệ – Xí nghiệp Dịch Vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa sân và đường dẫn vào nhà xe Đội PCCC – Phòng Bảo vệ – Xí nghiệp Dịch Vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc bao gồm:

– Đục tẩy tạo nhám = 117,71 m2

– Bê tông nền  = 11,77 m3

– Lát gạch Ceramic  KT: 50×50 = 117,71  m2

– Vận chuyển phế thải đổ đúng nơi quy định của Tổng công ty

– Yêu cầu kỹ thuật:

+ Tất cả các công việc phải đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị xung quanh, đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

+ Khi thi công phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết cấu khu vực lân cận.

+ Thu dọn nơi làm việc và dọn vệ sinh sạch sẽ sau khi hoàn thành công việc.

+ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật về thi công xây dựng hiện hành.

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định và thanh toán theo khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu.

– Địa điểm thực hiện: Đội PCCC – Xí nghiệp Dịch Vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Thời gian bảo hành: 12 tháng

– Điều kiện thanh toán: Trong 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị còn lại chủ đầu tư sẽ thanh toán khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

5. Địa điểm nhận chào giá: Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6.Thời gian nộp hồ sơ chào giá: đến trước 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2019.

7. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2019.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons