Thông báo chào hàng cạnh tranh

Thông báo chào hàng cạnh tranh

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị điện thoại di động cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                   Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

Stt

Tên hàng hóa, quy cách kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

Ghi chú

1

Điện Thoại iPhone XS 64GB

01

Chiếc

Hàng chính hãng,

mới 100%

2

Điện thoại Blackberry KEY 2

01

Chiếc

Hàng chính hãng,

mới 100%

Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến :

Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

–        Phone: 02103. 829755

–        Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày 15/12/2018Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons