Thông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ sửa chữa các tấm bản cực và dây rủ Lắng tĩnh điện lò hơi Động lực.

Thông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ sửa chữa các tấm bản cực và dây rủ Lắng tĩnh điện lò hơi Động lực.

Thông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ sửa chữa các tấm bản cực và dây rủ Lắng tĩnh điện lò hơi Động lực.

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện:Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc, vật tư, nhân công để sửa chữa các tấm bản cực và dây rủ  Lắng tĩnh điện lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc, vật tư, nhân công để sửa chữa các tấm bản cực và dây rủ  Lắng tĩnh điện lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện:

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Vật tư, phụ tùng để sửa chữa các tấm bản cực và dây rủ  Lắng tĩnh điện lò hơi Động lực phải đảm bảo mới 100%. Đúng chủng loại,đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật,lắp ráp tương thích với thiết bị hiện có của Nhà máy Điện.

+ Công việc sửa chữa, thay thế phải được thực hiện theo đúng các yêu cầu về kỹ thuật và vận hành.

+ Hệ thống lắng tĩnh điện của lò hơi Động lực sau khi được sửa chữa phải được chạy lại ổn định và đảm bảo các thông số vận hành kỹ thuật.

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: trọn gói

– Địa điểm thực hiện: tại lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Hoặc nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Thời gian nộp báo giá: đến 9h00 phút  ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h30 phút ngày 14  tháng 06  năm 2019.

Đăng lúc 10/06/2019 13:27


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons