Gia hạn thầu : ” Vôi Hạt “

Gia hạn thầu : ” Vôi Hạt “

1. Tên gói thầu: Vôi Hạt

2. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý  I+II/2019

3. Thời gian phát HSMT: Từ 9 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2018  đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 08tháng 01năm 2019 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 244 (ngày 20 tháng 12 năm 2018).

Nay Tổng công ty Giấy Việt Namthông báo gia hạn với nội dung như sau:

–  Tiếp tục bán hồ sơ mời thầu gói thầu Vôi Hạt đến trước 9 h ngày 15/01/2019 ( trong giờ hành chính)

– Thời gian đóng thầu: 9h ngày 15/01/2019. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai  vào 9 giờ 15 phút ngày 15/01/2019 Tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, Địa chỉ: Thị Trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons