Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Sửa chữa, khôi phục lại hệ thống điều khiển tự động của máy bao gói gam A4 (gồm PLC điều khiển, mà hình vận hành, các bộ cảm biến, bộ điều khiển motor DC, các rơ le, các nút bấm) tại Phân xưởng Giấy –  Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 345/QĐ-GVN.PT ngày 27/02/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, khôi phục lại hệ thống điều khiển tự động của máy bao gói gam A4 (gồm PLC điều khiển, mà hình vận hành, các bộ cảm biến, bộ điều khiển motor DC, các rơ le, các nút bấm) tại Phân xưởng Giấy –  Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: . Công ty TNHH BKTĐH

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

Đăng lúc 02/03/2020 14:10Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons