Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;           Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường quý 2/2019.
  2. Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu môi trường nước thải, khí thải, nước mặt đảm bảo chính xác và phương pháp quan trắc, phân tích đúng theo quy định hiện hành. Địa điểm quan trắc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, địa chỉ thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.
  3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Có mức đơn giá chào thấp nhất, đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.

–  Thời gian thực hiện hợp đồng: Thực hiện theo yêu cầu của Tổng công ty, thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2019 đến hết tháng 6/2019.

  1. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ 00 phút ngày 04/4/2019 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 11/4/2019 (trong giờ hành chính).
  2. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Bộ phận Kỹ thuật An toàn và Môi trường – Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3762397 hoặc 0978 813 221.
  3. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 11/4/2019.
  4. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 11/4/2019 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhận và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons