Mời thầu : ” Tổ chức sự kiện Tri ân khách hàng năm 2018 “

Mời thầu : ” Tổ chức sự kiện Tri ân khách hàng năm 2018 “

Tổng Công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thào thầu gói thầu: Tổ chức sự kiện Tri ân khách hàng năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ bản:

– Tên gói thầu: Tổ chức sự kiện Tri ân khách hàng năm 2018

 Chủ đầu tư: Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

2. Thời gian thực hiện:Từ ngày 22 đến 25/11/2018 (dự kiến ngày 24/11/2018).

3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên 2 năm);

– Hạch toán tài chính độc lập;

– Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Ngày 30/10/2018

– Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ, ngày 30/10đến trước 9 giờ,ngày 06/11/2018

5. Thời gian mở thầu:

– Thời gian mở thầu: Mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 06/11/2018 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ).

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào thầu cho nội dung trên gửi hồ sơ đến:

Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Đ/C: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 02103. 829755 – Fax: 02103. 829177

 

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons