Mời thầu : ” Dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng “

Mời thầu : ” Dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng “

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

Địa điểm thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp:  tại tòa nhà Văn phòng Ban quản lý dự án II , địa chỉ xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

(Yêu cầu đơn vị tham gia chào giá đến khảo sát cụ thể nơi thực hiện thực hiện dịch vụ)

–           Phone: 02103. 829755

–           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày   6  /  11  /2018

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons