Mời thầu : ” Bộ chèn cơ khí “

Mời thầu : ” Bộ chèn cơ khí “

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Bộ chèn cơ khí

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

 

TT

Tên Vật tư

ĐVT

Số lượng

1

Bộ chèn cơ khí F100-018-205709

Bộ

02

2

Bộ chèn cơ khí DXR240R

Bộ

02

Yêu cầu:

– Hàng hóa mới 100%, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đảm bảo tương thích thiết bị đang sử dụng tại Tổng công ty, trường hợp cần thiết nhà thầu phải khảo sát hiện trường (nếu cần).

– Yêu cầuxuất xứChâu Âu hoặc tương đương.

– Bảo hành 12 thángkể từ khi lắpđặt.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 14- 16 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến trước 09giờ 15 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 15 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons