Mời thầu : ” Phụ kiện lắp cửa , Sàn gỗ công nghiệp “

Mời thầu : ” Phụ kiện lắp cửa , Sàn gỗ công nghiệp “

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị vật tư cho Phòng tưởng niệm Hồ Chí Minh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                     Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh cụ thể như sau:

Lắp đặt và thi công  tại nhà ADM thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

–           Phone: 02103. 829755

–           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày   20 / 11 /2018

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons