Mời thầu : ” Thuê dịch vụ tư vấn tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm Mapinfo, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai, rừng trồng.”

Mời thầu : ” Thuê dịch vụ tư vấn tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm Mapinfo, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai, rừng trồng.”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975- Fax: 02103829177 – Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm Mapinfo, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai, rừng trồng.

Yêu cầu các học viên sau đợt tập huấn đạt được các khả năng sau:Hiểu được tổng quan về Cơ sở dữ liệu trong GIS; Sử dụng thành thạo thiết bị GPS trong thu thập số liệu hiện trường; Sử dụng cơ bản một số phần mềm để biên tập, xử lý số liệu bản đồ trong theo dõi và quản lý đất đai, rừng trồng; Khai thác và xử lý các nguồn ảnh vệ tinh miễn phí, cập nhật mới nhất; Thành thạo việc chuyển đổi các định dạng của số liệu bản đồ.

2. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

3. Phương thức lựa chọn: Có mức giá chào thấp nhất, hồ sơ chào hàng đúng thời gian quy định của thông báo này và đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2018 đến trước 10 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam; Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 02103827967 hoặc 0975486162. Email: lamnghiepvinapaco.com

7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2018.

8. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 15 giờ 30’ngày 19 tháng 11 năm 2018, tại Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

9. Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons