Mời thầu : “Cung cấp bộ giảm áp nước làm kín, hộp chèn cơ, đĩa điều chỉnh.”

Mời thầu : “Cung cấp bộ giảm áp nước làm kín, hộp chèn cơ, đĩa điều chỉnh.”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp bộ giảm áp nước làm kín, hộp chèn cơ, đĩa điều chỉnh.

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

STT

Tên vật tư, hàng hóa

ĐVT

Số lượng

1

Bộ giảm áp nước làm mát cho bơm.

Bộ

02

2

Hộp chèn cơ khí cho bơm chân không

Bộ

02

3

Đĩa điều chỉnh cánh bơm

Cái

02

Yêu cầu:

– Hàng hóa mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, xuất xứ theo yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và lắp đặt phù hợp với thiết bị hiện đang sử dụng của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Bảo hành 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng hoặc 18 tháng kể từ khi giao hàng đối với các lỗi chế tạo của nhà sản xuất.

– Quý Công ty phải nộp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao phải đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 13 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2018 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Đảm bảo dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons