Mời thầu : ” Vật tư dùng cho sửa chữa điện”

Mời thầu : ” Vật tư dùng cho sửa chữa điện”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Vật tư dùng cho sửa chữa điện

– Danh mục hàng hóa cụ thể bao gồm 130 mục.

(Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu)

Yêu cầu: – Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu.

– Kèm theo tài liệu kỹ thuật (nếu có).

– Yêu cầu phải phù hợp với hệ thống hiện tại của công ty, khảo sát tại hiện trường (nếu cần).

– Bảo hành 06 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng hoặc 12 tháng kể từ khi giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 20 tháng 11 năm 2018 đến trước 9 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;

Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút, ngày07 tháng 12 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons