Mời thầu : ” Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu cánh bơm dùng cho bơm keo borger PL200 tại Phân xưởng Giấy Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Mời thầu : ” Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu cánh bơm dùng cho bơm keo borger PL200 tại Phân xưởng Giấy Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần chế tạo theo mẫu cánh bơm keo borger PL200 tại Phân xưởng giấy – Nhà máy Giấy. Cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu cánh bơm dùng cho bơm keo borger PL200 tại Phân xưởng Giấy Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

– Khảo sát, chế tạo theo mẫu 04 cánh bơm cho bơm keo tại Phân xưởng Giấy.

+ Vật liệu chế tạo phải đảm bảo mới 100%, cánh bơm sau khi được chế tạo phải chịu được môi trường làm việc, lắp đặt đồng bộ với các bơm hiện tại, làm việc ổn định, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật về máy bơm và các yêu cầu công nghệ.

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Hoặc nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h15 ngày 07 tháng 12 năm 2018 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons