Mời thầu : ” Chế tạo theo mẫu bộ đầu đục dùng cho máy bọc vành sắt đầu ống lõi giấy tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy.

Mời thầu : ” Chế tạo theo mẫu bộ đầu đục dùng cho máy bọc vành sắt đầu ống lõi giấy tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy.

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần chế tạo bộ đầu đục dùng cho máy bọc vành sắt đầu ống lõi giấy tại Phân xưởng giấy – Nhà máy Giấy. Cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Chế tạo theo mẫu bộ đầu đục dùng cho máy bọc vành sắt đầu ống lõi giấy tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

– Khảo sát mẫu tại đợn vị sử dụng thiết bị, cung cấp nhân công và vật tư để chế tạo 02 bộ đầu đục cho máy bọc vành sắt ống lõi giấy sao cho đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

+ Sản phẩm chế tạo phải đảm bảo mới 100%. Có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

+ Sản phẩm chế tạo xong phải lắp đặt đồng bộ với các thiết bị hiện có, đảm bảo tính năng làm việc theo các yêu cầu công nghệ.

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Hoặc nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h15 ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2018.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons