Mời thầu : ” “Mua Tivi Sony  lắp cho 3 nhà ăn “ Nhà ăn trung tâm – Nhà ăn XN Bảo dưỡng – Nhà ăn Nguyên Liệu” tại Tổng công ty giấy Việt Nam”

Mời thầu : ” “Mua Tivi Sony  lắp cho 3 nhà ăn “ Nhà ăn trung tâm – Nhà ăn XN Bảo dưỡng – Nhà ăn Nguyên Liệu” tại Tổng công ty giấy Việt Nam”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: “Mua Tivi Sony  lắp cho 3 nhà ăn “ Nhà ăn trung tâm – Nhà ăn XN Bảo dưỡng – Nhà ăn Nguyên Liệu” tại Tổng công ty giấy Việt Nam

– Danh mục hàng hóa và Yêu cầu chi tiết liên hệ nhận Hồ sơ mời thầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày  20  tháng 12 năm 2018 đến trước 09giờ 00 phút, ngày  27   tháng 12 năm 2018.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá: Xí nghiệp dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

+ Thông tin liên hệ: 0913 041 963 (Đ/c Vân).

6. Báo giá cạnh tranh của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Xí nghiệp dịch vụ  trước 9h ngày 27/12/2018.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons