Mời thầu : ”   Bầu lọc các loại”

Mời thầu : ”   Bầu lọc các loại”

Bên mời thầu:  Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu:  Bầu lọc các loại

– Danh mục hàng hóa:  Bao gồm 20 mục.

(Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu)

Yêu cầu:

– Hàng mới 100%,  đúng chủng loại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thiết bị đang sử dụng tại Tổng công ty giấy Việt Nam.

– Bảo hành 06 tháng kể từ khi đưa vào lắp đặt hoặc 12 tháng kể từ khi giao hàng đối với các lỗi chế tạo của nhà sản xuất.

– Để phù hợp với thiết bị đang sử dụng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, yêu cầu nhà thầu khảo sát thực tế các thiết bị trước khi chào giá.

– Hiệu lực Báo giá:   Thời gian có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày bên mời thầu nhận báo giá (9h00’ ngày 25/01/2019).

2. Thời gian thực hiện hợp đồng và thanh toán:

– Thời gian thực hiện:  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày  hợp đồng được hai bên ký kết.

– Thời gian thanh toán:  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho của bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:   Chào giá cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thông tin liên hệ:  Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

– Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá:  Từ  8h30’ ngày 18/01/2019,  tại Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

5. Báo giá của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00’ ngày 25 /01/2019.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

ttom:3.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120%;background:white’>        Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons