Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để làm mới đường chèn gió cho cửa phễu cấp rác số 1 và số 2 của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.”

Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để làm mới đường chèn gió cho cửa phễu cấp rác số 1 và số 2 của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.”

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện:Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để làm mới đường chèn gió cho cửa phễu cấp rác số 1 và số 2 của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.Cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để làm mới đường chèn gió cho cửa phễu cấp rác số 1 và số 2 của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện:


+ Phụ tùng để gia công, chế tạo mới đường gió chèn cho cửa phễu cấp rác số 1 và số 2 của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện phải đảm bảo mới 100%. Đúng chủng loại,đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật,lắp ráp tương thích với thiết bị hiện có của Nhà máy Điện.* Yêu cầu kỹ thuật:

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định

– Địa điểm thực hiện: tại lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Hoặc nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Thời gian nộp báo giá: đến 9h00 phút  ngày 15 tháng 02 năm 2019 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h30 phút ngày 15  tháng 02  năm 2019.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons