Mời thầu : “Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, lắp đặt, sửa chữa bộ nguồn dự phòng cho hệ thống DCS tại Phân xưởng Bột  Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam”

Mời thầu : “Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, lắp đặt, sửa chữa bộ nguồn dự phòng cho hệ thống DCS tại Phân xưởng Bột  Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam”

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thay thế thiết bị, lắp đặt, sửa chữa bộ nguồn dự phòng cho hệ thống DCS tại Phân xưởng Bột  Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ:

Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, lắp đặt, sửa chữa bộ nguồn dự phòng cho hệ thống DCS tại Phân xưởng Bột  Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

2. Khối lượng công việc cần thực hiện:

– Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, lắp đặt, sửa chữa bộ nguồn dự phòng cho hệ thống DCS.

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Toàn bộ thiết bị phải đảm bảo mới 100%. Có xuất xứ, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

+ Tổ chức thi công đảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu của người sử dụng và đảm bảo an toàn lao động.

+ Nhà cung cấp có thể tìm hiểu thêm về các yêu cầu kỹ thuật và tiến hành khảo sát hiện trường tại các vị trí lắp đặt để xác định các yêu cầu công việc cụ thể hơn.

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Hoặc nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Đến 13h30 ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở hồ sơ: 13h40 phút ngày 18 tháng 4 năm 2019.

 

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons