Mời thầu : ” Khảo sát, cung cấp lắp đặt dây tyô thủy lực cho hệ thống thủy lực máy cắt cuộn1+cắt cuộn2+máy ép quang máy xeo2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Mời thầu : ” Khảo sát, cung cấp lắp đặt dây tyô thủy lực cho hệ thống thủy lực máy cắt cuộn1+cắt cuộn2+máy ép quang máy xeo2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Tổng công ty Giấy Việt Namcó nhu cầu thuê thực hiện: Khảo sát, cung cấp lắp đặt dây tyô thủy lực cho hệ thống thủy lực máy cắt cuộn1+cắt cuộn2+máy ép quang máy xeo2 – Nhà máy Giấy– Tổng công ty Giấy Việt Nam.Cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục công việc: Khảo sát, cung cấp lắp đặt dây tyô thủy lực cho hệ thống thủy lực máy cắt cuộn1+cắt cuộn2+máy ép quang máy xeo2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện.

-Khảo sát, cung cấp lắp đặt dây tyô thủy lực cho hệ thống thủy lực máy cắt cuộn1+cắt cuộn2+máy ép quang máy xeo2.

– Yêu cầu kỹ thuật:

+ Vật tư, phụ tùng cung cấp phải đảm bảo mới 100%, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và lắp ráp được trên thiết bị hiện có của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi lập biên bản nghiệm bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị còn lại sẽ thanh toán khi nhà cung cấp hoàn thành trách nhiệm bảo hành.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thực hiện công việc trong vòng 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, bao cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.

5. Địa điểm nhận chào giá: Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: đến trước 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019.

7. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons