Mời thầu : ” Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam”

Mời thầu : ” Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam”

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam . Cụ thể như sau :

1. Tên hạng mục công việc:

Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện.

-Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng:

+ Khớp nối răng SSM180 – Ø65/70 = 01 bộ.

+ Khớp nối răng SSM180 – Ø75/42 = 01 bộ.

+ Khớp nối răng SSM180 – Ø65/35 = 01 bộ.

+ Khớp nối răng SSM200 – Ø55/80 = 01 bộ.

– Yêu cầu kỹ thuật:

+ Vật tư, vật liệu và các sản phẩm chế tạo phải đảm bảo mới 100%, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và lắp ráp được trên thiết bị hiện có của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: trọn gói

– Địa điểmgiao hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi lập biên bản nghiệm bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị còn lại sẽ thanh toán khi nhà cung cấp hoàn thành trách nhiệm bảo hành.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thực hiện công việc trong vòng 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, bao cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.

5. Địa điểm nhận chào giá: Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: đến trước 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019.

7. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons