Mời thầu “Dịch vụ cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư, nhân công để dán nối băng tải than số 03 và số 04 của Nhà máy Điện”

Mời thầu “Dịch vụ cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư, nhân công để dán nối băng tải than số 03 và số 04 của Nhà máy Điện”

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư, nhân công để dán nối băng tải than số 03 và số 04 của Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư, nhân công để dán nối băng tải than số 03 và số 04 của Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Quá trình dán nối băng tải phải được thực hiện đúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành của thiết bị. Mối nối băng tải phải được phủ keo toàn bộ trên bề mặt dán và phải được ép thật chặt sao cho giữa hai bề mặt dán không có khe hở .

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Hoặc nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 24 tháng 05 năm 2019 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 24 tháng 05 năm 2019.

Đăng lúc 16/05/2019 15:11


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons