Mời thầu : ” Thuê dịch vụ khảo sát, đo kiểm tra môi trường lao động cho cụm công nghiệp Bãi Bằng”

Mời thầu : ” Thuê dịch vụ khảo sát, đo kiểm tra môi trường lao động cho cụm công nghiệp Bãi Bằng”

Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;                   Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

1. Tên gói thầu:  Thuê dịch vụ khảo sát, đo kiểm tra môi trường lao động cho cụm công nghiệp Bãi Bằng thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Nội dung chính của gói thầu: khảo sát, đo kiểm tra môi trường lao động cho cụm công nghiệp Bãi Bằng thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4. Phương thức lựa chọn: Có mức giá chào thấp nhất, đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 12 năm 2019.

6. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ 00 phút ngày 21/5/2019 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 29/5/2019 (trong giờ hành chính).

  1. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3830122 hoặc 0979833592.
  2. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 29/5/2019.
  3. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 29/5/2019, tại  Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 22/05/2019 09:27


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons