Mời thầu : “Mua sắm thực phẩm phục vụ hội nghị, họp năm 2019”

Mời thầu : “Mua sắm thực phẩm phục vụ hội nghị, họp năm 2019”

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177

Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Mua sắm thực phẩm phục vụ hội nghị, họp năm 2019

– Danh mục hàng hóa cụ thể, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong quý III và IV  năm 2019.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 7   tháng 6  năm 2019 đến trước 9 giờ, ngày  19  tháng 6 năm 2019.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày  19  tháng 6 năm 2019

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút, ngày  19  tháng   6 năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 07/06/2019 16:54


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons