Mời thầu : “Tư vấn xây dựng chiến lược giấy photocopy”

Mời thầu : “Tư vấn xây dựng chiến lược giấy photocopy”

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu đấu thầu rộng rãi về gói thầu: Tư vấn xây dựng chiến lược giấy photocopy, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755             Fax: 0210 3829 177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo đấu thầu rộng rãi:

1. Tên gói thầu: Tư vấn xây dựng chiến lược giấy photocopy

-Nội dung cụ thể: tư vấn xây dựng chiến lược marketing sản phẩm giấy photocopy của Tổng công ty Giấy Việt Nam tại thị trường Việt Nam theo Hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 70 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán chia làm 03 đợt dựa trên khối lượng và kết quả đã hoàn thành và được hai bên nghiệm thu.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2019.

-Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

-Thông tin liên hệ: Phòng thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 421      Fax: 0210 3829 385    Email:bapaco@vinapaco.com.vn

-Di động: 0919791331 (Mr.Việt)

5. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng thị trường trước 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2019.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia đấu thầu rộng rãi vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 11/06/2019 15:28


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons