Mời thầu : ” Thiết bị dự phòng cho hệ thống QCS. “

Mời thầu : ” Thiết bị dự phòng cho hệ thống QCS. “

. Tên gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống QCS.

– Danh mục hàng hóa cụ thể bao gồm 09 mục.

(Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu)

Yêu cầu: – Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu.

– Kèm theo tài liệu kỹ thuật.

– Yêu cầu phải phù hợp với hệ thống hiện tại của công ty, khảo sát thiết bị tại hiện trường.

– Bảo hành 12 tháng kể từ khi giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 75 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày giao hàng.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 25 tháng 6 năm 2019 đến trước 9 giờ, ngày 05 tháng 7 năm 2019.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;

Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 05 tháng 7 năm 2019.

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons