Mời thầu : ” hợp đồng thuê dịch vụ khảo sát, thi công diệt mối cho Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời thầu : ” hợp đồng thuê dịch vụ khảo sát, thi công diệt mối cho Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;                   Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

1. Tên gói thầu: hợp đồng thuê dịch vụ khảo sát, thi công diệt mối cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện khảo sát, thi công diệt mối cho các đơn vị theo phiếu yêu cầu của Tổng công ty.

3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4. Phương thức lựa chọn: Có mức giá chào thấp nhất, đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 12 năm 2019

6. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ 00 phút ngày 06/8/2019 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 11/8/2019 (trong giờ hành chính).

7.Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3830122 hoặc 0979833592.

8.Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 phút ngày 11/8/2019.

  1. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 16 giờ phút ngày 11/8/2019, tại  Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons