Mời thầu “dịch vụ cho Công ty lâm nghiệp”

Mời thầu “dịch vụ cho Công ty lâm nghiệp”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu:

– Gói thầu 1: Dịch vụ thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng khép tán và thiết kế khai thác rừng trồng (tại các Công ty LN: Ngòi Sảo; Vĩnh Hảo)

– Gói thầu 2: Dịch vụ thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng khép tán và thiết kế khai thác rừng trồng (tại các Công ty LN: Tân Thành; Hàm Yên; Viện Nghiên cứu cây NLG; Đoan Hùng; Thanh Hoà; Sông Thao; Yên Lập; Tam Thanh)

– Danh mục hàng hóa cụ thể, quy cách, tiêu chuẩn theo hồ sơ mời thầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến 31/12/2019.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Hồ sơ dự thầu gồm: 01 bộ gốc, 03 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 13 tháng 8 năm 2019 đến trước 9h00’ ngày 04 tháng 9 năm 2019.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0971.583.186;     Email: lamnghiepvinapaco@gmail.com

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ.

8. Bảo đảm dự thầu: Không.

9. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 04 tháng 9 năm 2019.

10. Thời điểm mở thầu: 09h30’ ngày 04 tháng 9 năm 2019.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons