Mời thầu: Vật tư

Mời thầu: Vật tư

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3829 755 Fax 0210 3829 177 Website:www.vinapaco.com.vn

1. Tên vật tư hàng hóa:

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu:

– Hàng mới 100% đảm bảo quy cách, chất lượng, mẫu mã theo đúng yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Quý công ty phải nộp giấy chúng nhận đăng ký kinh doanh có điều kiện (nếu có)

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thông tin liên hệ: Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ)

5. Báo giá cạnh tranh của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam trước ngày 20/8/2019.

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons