Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Bạch đàn nguyên liệu giấy năm 2019 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Bạch đàn tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch (cây đứng), Phố Phú Lâm – Thị trấn Lập Thạch – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc:

          – Gói số 1 : Đội Thành Công

+ Khối lượng: 1.138,2 m3 trong đó Gỗ C(tính là củi): 81,4.

+ Diện tích khai thác : 12 Ha.

+ Tổng Giá trị: 1.235.670.000 đ

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 70.000.000đ

– Gói số 2 : Đội Quang Yên

+ Khối lượng: 1.795,4 m3 trong đó Gỗ C(tính là củi): 224,9

+ Diện tích khai thác : 23,1 Ha.

+ Tổng Giá trị: 1.779.720.000 đ

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 100.000.000 đ

          – Gói số 3 : Đội Đồng Quế

+ Khối lượng: 2.475 m3 trong đó Gỗ C(tính là củi): 189,5.

+ Diện tích khai thác : 18 Ha.

+ Tổng Giá trị: 2.651.780.000 đ

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 175.000.000 đ

– Gói số 4 : Đội Vân Trục

+ Khối lượng: 1.606,6 m3 trong đó Gỗ C(tính là củi): 144,1.

+ Diện tích khai thác : 25 Ha.

+ Tổng Giá trị: 1.686.515.000 đ

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 80.000.000đ

– Gói số 5 : Đội Kèo Kài và Vĩnh Ninh

+ Khối lượng: 2.179,1 m3 trong đó Gỗ C(tính là củi): 205,8.

+ Diện tích khai thác : 26,2Ha.

+ Tổng Giá trị: 2.270.730.000 đ

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 120.000.000đ

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

2. Đối tượng đăng ký:Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

– Gia hạn thời gian đăng ký và nộp hồ sơ Từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2019.

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn NLG năm 2019.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại:

1. Phòng Kế hoạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

2. Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch (Địa chỉ: Phố Phú Lâm – Thị trấn Lập Thạch – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc).

– Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản liên hệ vỡi phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam theo số điện thoại:0942.789.598 ( Ô. Tuấn) hoặc với Công ty lâm nghiệp Lập Thạch theo sô điện thoại: 02113.830.133.

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá chuyển vào số tài khoản : 2808201000536, chủ tài khoản: Công ty lâm nghiệp Lập Thạch, ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyên Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch, Địa chỉ: Phố Phú Lâm – Thị trấn Lập Thạch – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 04/9/2019.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Bạch đàn NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2019.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam; Điện thoại: 0983.516.968;

Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Lập Thạch; điện thoại: 02113.830.133;

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons