Mời thầu : ” Quảng cáo Frame Giấy chế biến”

Mời thầu : ” Quảng cáo Frame Giấy chế biến”

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755             Fax: 0210 3829 177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo đấu thầu hạn chế:

1. Tên gói thầu: Quảng cáo Frame Giấy chế biến

Triển khai quảng cáo trên hệ thống Frame các tòa nhà tại khu vực Hà Nội

+ Quy cách: Digital Frame, kích thước 41.5 x 73.5 cm và 30 x 40 cm màn hình LED có độ phân giải cao, cho phép hiển thị nội dung quảng cáo với hình ảnh trung thực nhất, chia sẻ tối đa 12 lay out, mỗi lay out dừng 12s. Tần suất phát: tối thiểu 300 lần/ngày.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 56 ngày kể từ ngày nhà thầu bắt đầu triển khai công việc.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ, ngày 16 tháng 9 năm 2019 đến trước 09 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2019.

-Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

-Thông tin liên hệ: Phòng thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 421      Fax: 0210 3829 385    Email:bapaco@vinapaco.com.vn

-Di động: 0919791331 (Mr.Việt)

5. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng thị trường trước 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia đấu thầu hạn chế vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons