Mời thầu “Digital Marketing thương hiệu Bãi Bằng và CleverUp”

Mời thầu “Digital Marketing thương hiệu Bãi Bằng và CleverUp”

Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                        Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo:

Tên gói thầu: Digital Marketing thương hiệu Bãi Bằng và CleverUp

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019

Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

– Có giấy đăng ký kinh doanh trên 2 năm;

– Hạch toán tài chính độc lập;

– Có báo cáo tài chính 01 năm gần nhất không lỗ;

– Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thời gian nhận hồ sơ dự thầu:

Từ 8h ngày 23/09/2019 đến trước9h30 ngày 24/09/2019 tại Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thời gian mở thầu:

10h ngày 24/09/2019 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh, Phú Thọ – ĐT: 0210.3827421

Hồ sơ mời thầu của các đơn vị phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia đấu thầu cho nội dung trên.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons