Thông báo mời thầu “Cung cấp và hướng dẫn sử dụng máy đo độ dung phục vụ công tác phòng ngừa Xí nghiệp Bảo dưỡng”

Thông báo mời thầu “Cung cấp và hướng dẫn sử dụng máy đo độ dung phục vụ công tác phòng ngừa Xí nghiệp Bảo dưỡng”

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện công việc Cung cấp và hướng dẫn sử dụng máy đo độ dung phục vụ công tác phòng ngừa Xí nghiệp Bảo dưỡng – Tổng công ty Giấy Việt Nam;cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ:

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng máy đo độ dung phục vụ công tác phòng ngừa Xí nghiệp Bảo dưỡng – Tổng công ty Giấy Việt;

2. Khối lượng công việc cần thực hiện:

– Máy đo độ rung Viber A+ Loại: VMI31200 – 01 Bộ

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Toàn bộ thiết bị phải đảm bảo mới 100%. Có xuất xứ G7, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu.

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại Xí nghiệp Bảo dưỡng – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Hoặc nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 40 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h40 phút ngày 18 tháng 10 năm 2019.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons