Mời thầu cho Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam”

Mời thầu cho Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam”

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Chế tạo theo mẫu puly truyền động cho bơm chân không 63.Cp.298 máy xeo 1; khung đỡ trục, vòng bi cho cánh khuấy bể trục bụng 63+64.Ag.129 cho Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa X; Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ giờ 30, ngày 18 tháng 10 năm 2019 đế10 giờ 30, ngày 28 tháng 10 năm 2019

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Namthị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Th, điện thoại02103829637, Fax: 0210382963; Email: Hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30, ngày 28 tháng 10năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 40, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons