Mời thầu : ” Cung cấp dịch vụ lữ hành cho Hội nghị khách hàng năm 2019. “

Mời thầu : ” Cung cấp dịch vụ lữ hành cho Hội nghị khách hàng năm 2019. “

1. Thông tin cơ bản:

– Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ lữ hành cho Hội nghị khách hàng năm 2019.

 Chủ đầu tư: Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/11 ÷ 20/11/2019

– Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh

– Số lượng người tham dự: 150 người (dự kiến)

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

2. Yêu cầu đối với nhà thầu:

Tư cách hợp lệ của Nhà thầu:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (trên 2 năm);

– Hạch toán tài chính độc lập;

– Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 04/11/2019 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 05/11/2019.

– Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai lúc 10 giờ ngày 05/11/2019 tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia gói thầu cho nội dung trên, xin gửi hồ sơ về:

Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Đ/C: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 02103. 829755 – Fax: 02103. 829177Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons