Mời thầu : ” Cung cấp Hộp chèn, vỏ bơm, cánh bơm keo. “

Mời thầu : ” Cung cấp Hộp chèn, vỏ bơm, cánh bơm keo. “

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp Hộp chèn, vỏ bơm, cánh bơm keo.

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

Yêu cầu:

– Quý Công ty phải nộp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 8 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao phải đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2019 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2019.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

– Nhà thầu có thể nhận hồ sơ mời thầu bằng bản scan qua địa chỉ gmail.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Đảm bảo dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2019.

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2019.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons