Mời thầu “Cho hệ thống băng tải muối của lò hơi Thu hồi  – Nhà máy Điện”

Mời thầu “Cho hệ thống băng tải muối của lò hơi Thu hồi  – Nhà máy Điện”

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiệnCung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để gia công chế tạo các loại nhông xích cho hệ thống băng tải muối của lò hơi Thu hồi  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để gia công chế tạo các loại nhông xích cho hệ thống băng tải muối của lò hơi Thu hồi  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    )Mua sắm hàng hóa (X)Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng:90 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 đến 16h30, từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến trước thời điểm đóng thầu

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Namthị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Th, điện thoại02103829637, Fax: 02103829637; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 22 tháng 11 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 10h15 ngày 22 tháng 11 năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 15/11/2019 08:16


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons